Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
DZIŚ:
czwartek,13 grudnia
Imienieny:
Łucja, Otylia, Eugeniusz
dziś
pogoda_1
1°C
jutro
pogoda_2
-1°C
Wyznacz trasę swojej podróży
1
2
Sołectwo Mnichów
obrazek
Jednostka pomocnicza samorządu miasta i gminy Jędrzejów, podlega organom władzy gminy.

Sołectwo Mnichów położone jest w województwie świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim w gminie miejsko-wiejskiej Jędrzejów. Na trasie Kraków-Warszawa (droga krajowa nr.7 Gdańsk-Chyżne). Leży w północno-wschodniej części gminy Jędrzejów i zajmuje powierzchnię 2093 ha. Są to tereny Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu utworzonego w 1995r. Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego. Mnichów jest największym sołectwem z 37 sołectw gminy Jędrzejów. Obecnie liczy ok. 1030 mieszkańców oraz 260 posesji. Obejmuje swoim działaniem teren wsi : Mnichów, Wygoda i przysiółki: Podlesie, Stara Wieś oraz integracyjną część miejscowości Rudki. Sam Mnichów podzielony jest na kilka osiedli są to: Górki, Nowa Wieś, Stara Wieś, Zakościele, Podlesie, Przyszosie i Zaogrodzie oraz Na Blichu.
Wieś położona jest w sąsiedztwie miast Jędrzejów i Kielce, co wiąże się z bliskością do
ośrodków administracyjnych, przemysłowych i szkolnych. Oprócz drogi krajowej przebiegają dwie drogi powiatowe: Mnichów-Mokrsko i Mnichów-Mniszek, a pozostałe drogi są drogami gminnymi.
Do niedawna ( ok 15 lat wstecz) w sołectwie przeważali rolnicy uprawiający ziemię i prowadzący hodowlę zwierzęcą. Są tu grunty rolne w dobrych klasach bonitacyjnych gdzie przeważa III i IV klasa ziemi oraz korzystny klimat dla rolnictwa (210-220 dni okresu wegetacyjnego) sprzyjały jego rozwojowi . Jednak że zbyt niska opłacalność gospodarowania w obecnym czasie, w dużej części zmusiła mieszkańców do przekwalifikowania się.
Zostało kilka dużych gospodarstw rolnych, dzierżawiących pozostałe ziemie rolnicze, kierując się na produkcję przemysłowo- rolniczą.
W miejscowości powstały małe firmy usługowo-handlowe. Funkcjonuje tu też Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i kobiet niepełnosprawnych. Zatrudnia ponad 100 osób.

Dobra komunikacja oraz sąsiedztwo miast, pozwoliło ludziom na zatrudnienie się w nich. Spora część też pracuje poza granicami Polski. Wracają tu jednak młodzi i budują swoje siedliska.
Umożliwia to dość duży obszar przeznaczony pod budowę jednorodzinną. Są też i utrudnienia do których należy brak wodociągu i kanalizacji. Przydała by się też gazyfikacja sołectwa. Od lat starania sołectwa w tym względzie są negowane przez kolejne samorządy gminy.

Dużym walorem jest piękna okolica otaczająca miejscowość. Lasy sosnowe i mieszane. Mnóstwo jagód i grzybów. W Mnichowie znajdują się źródła zasilające malowniczo położone stawy ( 2,09 ha) gdzie swoje siedliska mają dzikie kaczki, łabędzie, a także czaple. W pobliżu lasów i łąk można spotkać bociana czarnego. Woda rowami melioracyjnymi zasila rzekę Rudkę, która stanowi dopływ rzeki Nidy. Uwagę turystów przybywających do Mnichowa przyciąga kolejny kompleks stawów, na dopływającym do nich strumyku bobry zbudowały tamę. W przysiółku Rudki leżącym od strony zachodniej sołectwa znajduje się kompleks stawowy o pow. 26,5 ha będący własnością Lasów Państwowych. W kompleksie leśnym od strony zachodniej położony jest zbiornik wodny „ Dębowa” o pow. 3,4 ha.
W centrum Mnichowa znajduje się Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Szczepana diakona i
męczennika z 1770 r.. Ośmiokątna dzwonnica wybudowana w 1758 r. i dzwony z tego okresu, podczas II wojny światowej schowane przed Niemcami do dziś rozbrzmiewają. Świątynia urzeka swoim urokiem zapraszając strudzonego wędrowca do wstąpienia na chwilę odpoczynku i modlitwy. Jest to prawdopodobnie jedyny ocalały w Europie kościół drewniany z wystrojem rokokowym. Wybudowany z drewna modrzewiowego w oparciu o konstrukcję zrębową. Od zewnątrz oszalowany deskami z tego samego drewna. Ołtarze zostały wykonane w całości z drewna modrzewiowego z pięknymi obrazami w środku namalowanymi w 1771r. W głównym ołtarzu znajduje się XVII wieczny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, nawiązujący do cudownego wizerunku Madonny z Bazyliki Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore) w Rzymie. Zachowała się również XVIII wieczna zasuwa ołtarzowa, na której w górnej części przedstawiona została Trójca Święta, w centralnej zaś święci męczennicy – Maciej i Szczepan. Pod murami kościoła znajdują się odrestaurowane podziemia- Kaplica zwana drugim kościołem, nosi wezwanie Grobu Chrystusowego. Obecnie zimą w bardzo mroźne dni, tam odprawiają się nabożeństwa. Świątynia posiada prospekt organowy zdobiony pięknym ornamentem rokokowym i zabytkowe dziewięcio- głosowe organy czeskiej roboty, gładko bez malowania zrobione (J.w.)
Odrestaurowane organy brzmią pięknie wtórując śpiewającym parafianom, bowiem do dziś świątynia pełni swą pierwotną funkcję. Pozostaje miejscem codziennej modlitwy dla okolicznych mieszkańców, którzy z prawdziwą dumą gromadzą się w świątyni wybudowanej przez ich przodków, dokładając wszelkich starań, przede wszystkim finansowych w odtwarzaniu jej dawnej świetności.
Sołtys, Rada Sołecka, Radny Rady Miasta, Burmistrzowie ostatnich kadencji tj. Pan Marek Wolski i Pan Marcin Piszczek oraz Proboszczowie parafii ks. Tadeusz Skrzyniarz i ks. Marek Kwiecień, mają duży wkład w odrestaurowaniu tego pięknego zabytku starając się o dofinansowanie unijne prac konserwatorskich. Parafianie zebrali w dobrowolnych składkach 30% sumy jako wkład własny do środków unijnych potrzebnych do realizacji tego celu.
Kościół ten jest wyjątkowym i niezwykle cennym zabytkiem drewnianej osiemnastowiecznej architektury sakralnej na ziemi świętokrzyskiej i polskiej.
Na obszarze wsi znajduje się kilka różnorakich kapliczek przydrożnych. Jedna z nich przedstawia postać Najświętszej Marii Panny, ufundowana przez Bronisława Mikutowicza w 1905r.

Na pozostałościach dóbr należących do byłego dworu znajduje się obecnie Dom Pomocy Społecznej. Założony w 1946 r. W wyniku parcelacji został przejęty główny budynek mieszkalny, czworak mieszkalny i budynki gospodarcze oraz grunt o łącznej pow. 35 ha. Protokolarne przejęcie na rzecz Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej w Kielcach nastąpiło 11 lipca 1949 r.. W latach 1946-1959 zamieszkiwało tam łącznie 377 osób dorosłych. W 1951r. dyrektor Jan Skliński do opieki nad starszymi zatrudnił siostry zakonne ze zgromadzenia N.M. P. Niepokalanie Poczętej. W 1959 r. zmieniono profil Domu. Osoby starsze przeniesiono do innych D.P.S. Tu zakwaterowano dziewczęta z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu.
Podstawowym personelem do roku 1969 były siostry zakonne. Pod koniec lat sześćdziesiątych rozebrano częściowo po dworskie budynki i wybudowano nowe pawilony oraz budynki pomocnicze. W 1977 r. przeprowadzono mieszkanki do nowych obiektów, gdzie było 100 miejsc.
Obecnie zakład zatrudnia ok. stu pracowników. Mieszkańców Mnichowa i nie tylko. Jest własnością Powiatu Jędrzejowskiego posiada 124 miejsca . Dom przeznaczony jest dla umysłowo upośledzonych dziewcząt i kobiet z prawem pobytu stałego.

Obok D.P.S. Znajdują się budynki - pozostałości drewnianego dworu z 30 lat XX wieku. Kiedyś na tym miejscu stał obronny zamek otoczony wodą, nie ma po nim śladu. Zostały ponoć tylko lochy , pozostałości parku z XVIII w., pozostałości gospodarczych budynków folwarcznych murowanych z XIX w. Objęte są opieką konserwatora zabytków. Do zabudowań tych prowadzi aleja lipowa, również traktowana jako zabytek. Park - „Stary Sad” oraz „Aleja Lipowa”będą w najbliższym czasie poddane rewitalizacji i przysposobione do celów integracyjnych i kulturalnych spotkań mieszkańców oraz odpoczynku w pięknym miejscu na świeżym powietrzu.
Mieszkańcy sołectwa mogą się spotykać w odnowionym budynku O.S.P. który został
przekwalifikowany w świetlicę wiejską. Jest odpowiednio uposażony, służy do organizowania różnego rodzaju imprez i również jako kafejka internetowa.
Działa tu też K.G.W. I O.S.P. biorąc udział w imprezach kulturalnych takich jak pikniki, festyny,
dożynki.
Sołectwo posiada publiczną szkołę podstawową, sześcioklasową łącznie z oddziałem zerowym i przedszkolnym, a także wielofunkcyjne boisko sportowe, oraz plac zabaw dla dzieci.
GALERIA ZDJĘĆ
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy
Dodaj komentarz

UWAGA! Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. ZALOGUJ SIĘ | ZAREJESTRUJ SIĘ